MAŁA ŚMIERĆ II

Obiekt tekstylny | technika własna | 2020