MAŁA ŚMIERĆ

Obiekt tekstylny | technika własna | 2019