CYKL KRWIATY

Krwiat - projekcja (ucieleśnienie) uświadomionej lub nieuświadomionej rany psychicznej kobiety powstałej na skutek naruszenia nietykalności cielesnej (niechciany dotyk, przemoc fizyczna itp.)

9 obrazów 50x50 cm | technika własna | 2018