CYKL KRWIATY

obrazy półprzestrzenne | technika własna | 50/50 cm x 9
Krwiat - projekcja (ucieleśnienie) uświadomionej lub nieuświadomionej rany psychicznej kobiety powstałej na skutek naruszenia nietykalności cielesnej (niechciany dotyk, przemoc fizyczna itp.)