Menu

GARDEROBA

Cykl Garderoba, 2014
4 asamblaże wykonane na warsztatach twórczych w Suchym Lesie.

Małgorzata Kalinowska – portfolio – cykl Garderoba